[St] 10 điều thường gặp và nên tránh khi đầu tư chứng khoán