Hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tycoonsteam

Hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính

May 19
Tycoonsteam Blog-Hệ-thống-lưu-chuyển-tiền-mặt-Cash-flow-statement - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cùng với báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán là những báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng. Những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp luôn dành phần lớn thời gian để nghiên cứu những báo cáo này.

Trong số các báo cáo tài chính Tycoonsteam blog đã đề cập, đây là loại báo cáo quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Tycoonsteam Blog hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cùng đón đọc chi tiết:

1. Nhắc lại khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1. Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong bài viết về các khái niệm quan trọng trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tycoonsteam Blog đã nhắc đến khái niệm này rồi.

Tuy nghiên, chúng tôi xin được nhắc lại:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, gọi tắt là lưu chuyển tiền tệ, hoặc bảng lưu chuyển tiền tệCash flow statement. Đây là loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra, vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể là tháng, quý, hoặc năm.

Tycoonsteam Blog-Hệ-thống-lưu-chuyển-tiền-mặt-Cash-flow-statement - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tycoonsteam-Blog-Hệ-thống-lưu-chuyển-tiền-mặt-Cash-flow-statement

1.2. Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nói một cách đơn giản, báo cáo này cho ta biết doanh nghiệp thực sự kiếm được bao nhiêu. Và dùng hết bao nhiêu tiền trong 1 khoảng thời gian nhất đinh.

1.3. Sự cần thiết của phân tích cash flow statement (CFS)

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận được ghi nhận ngay khi bán hàng. Mặc dù khi đó, tiền vẫn chưa hề nhận được.

Thêm nữa, các khoản thuế, phí, khấu hao là những chi phí, mặc dù chưa phải trả ngay tiền.

Do đó, bạn có thể bị doanh nghiệp đánh lừa khi “búp” doanh thu, lợi nhuận thật khủng. Nhưng báo cáo lưu chuyển sẽ là kẻ vạch trần bộ mặt xấu xa đó.

Truy cập link để đọc kỹ hơn các bài viết về báo cáo tài chính của Tycoonsteam nhé.

2. Các nội dung cần phân tích trong cash flow statement

Mỗi cash flow statement có 3 khoản mục chính. Chúng ta sẽ cùng đi chi tiết từng phần:

2.1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Đây là số liệu của các dòng tiền ra, vào liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

CFO – dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản lợi nhuận, biến động tồn kho, thu chi, khấu hao…

Tycoonsteam-Blog-Tổng-quan-báo-cáo-tài-chính-doanh-nghiệp_
Tycoonsteam-Blog-Tổng-quan-báo-cáo-tài-chính-doanh-nghiệp_

CFO có thể dương, hoặc âm. Ở mỗi doanh nghiệp, bạn cần tìm hiểu xem tại sao dòng tiền từ kinh doanh lại âm? Bởi đó là tín hiệu cảnh báo. Doanh nghiệp sẽ phải dùng dòng tiền khác để bù cho khoản lỗ này.

Việc so sánh lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh với lợi nhuận trước thuế và doanh thu thuần sẽ giúp bạn nhiều điều. Chúng diễn biến cùng chiều, hay ngược chiều, tăng trưởng hay thua lỗ?

Chi tiết các dòng tiền vào, ra:

Dòng tiền vào:

  • Tiền thu bán hàng
  • Thu từ các khoản nợ
  • Từ các khoản thu khác

Tiền ra:

  • Tiền trả cho người bán hàng
  • Trả cho công, nhân viên
  • Nộp các khoản mục thuế cho nhà nước
  • Các khoản nợ phải trả khác

Chênh lệch giữa tiền vào và tiền ra gọi là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.

Bạn có thể truy cập thêm link để đọc các bài viết về kiến thức đầu tư chứng khoán từ Tycoonsteam

2.2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Đây là số liệu ghi lại dòng tiền đầu tư vào các tài sản (thiết bị, máy móc, bất động sản…), tiền đầu tư, góp vốn các đơn vị khác.

Tycoonsteam-Blog-Lưu-chuyển-tiền-từ-hoạt-động-đầu-tư-của-FPT
Tycoonsteam-Blog-Lưu-chuyển-tiền-từ-hoạt-động-đầu-tư-của-FPT

Đồng thời, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng cho biết các khoản tiền thu được từ việc thanh lý, bán các tài sản nêu trên.

Tương tự như dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Khoản chênh lệch giữa dòng tiền vào, ra từ hoạt động đầu tư gọi là dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư.

2.3. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản tiền liên quan đến các nghiệp vụ tiền tệ với các chủ thể ngoài doanh nghiệp.

Tycoonsteam-Blog-Lưu-chuyển-tiền-từ-hoạt-động-tài-chính-của-FPT
Tycoonsteam-Blog-Lưu-chuyển-tiền-từ-hoạt-động-tài-chính-của-FPT

Đây được coi là van điều phối các hoạt động kinh doanh, đầu tư và trả các khoản nợ của doanh nghiệp.

Việc phân tích lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính giúp đánh giá tình trạng tiền của doanh nghiệp. Đang thừa, hay thiếu? Từ đó đánh giá các hoạt động liên quan như huy động vốn, chi trả cổ tức…

3. Tổng kết về báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Tycoonsteam Blog nhấn mạnh lại: Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phân tích báo cáo tài chính.

Nó đánh giá Doanh nghiệp có thực sự khỏe, hay chỉ là các con số ảo, không chính xác.

Cũng giống như cách đọc hiểu bảng cân đối kế toán Tycoonsteam đã chia sẻ. Nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian hơn để thực sự biết cách đọc hiểu lưu chuyển tiền tệ. Những kiến thức Tycoonsteam chia sẻ là tiền đề để bạn thực sự tiến xa hơn.

Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy comment ý kiến của bạn. Chúng ta sẽ cùng trao đổi nhé!

~Tycoonsteam Blog

~Đầu tư thịnh vượng

Follow

About the Author

Tôi là Phạm Văn Hiếu. Điều luôn làm tôi thực sự yêu thích là xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động kiếm tiền và thành công bền vững. Tôi cũng có đam mê với Đầu tư, đặc biệt là Đầu tư chứng khoán. Đó cũng là lý do tôi tạo nên Blog Tycoonsteam này. Đây sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thực chiến của tôi và Tycoonsteam nói chung. Blog cũng sẽ cung cấp cho bạn những Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán trong việc tìm ra những Cổ phiếu của Doanh nghiệp tốt, và phương pháp giúp bạn chọn mua Doanh nghiệp với giá hợp lý! Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn sau mỗi bài viết nhé! Trân thành cám ơn! ~ Gửi từ Founder Tycoonsteam Blog ~ Phạm Văn Hiếu