Phân tích cơ bản: Những chỉ số tài chính quan trọng nhất - Tycoonsteam Blog

Phân tích cơ bản: Những chỉ số tài chính quan trọng nhất

Kiến thức đầu tư

Jan 24
Tycoonsteam Blog - Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Phân tích cơ bản là chủ đề rất thú vị để nghiên cứu. Đa số nhà đầu tư chứng khoán thấy nó khô khan, khó nhuốt!

Cơ bản là như vậy.

Nhưng nếu bạn có sở thích với những con số, điều này sẽ rất tuyệt. Còn nếu không, bài viết này dành cho bạn.

Tycoonsteam blog sẽ giúp bạn tìm hiểu những chỉ số tài chính đơn giản nhất. Bạn không cần phải thành thạo tất cả, nhưng phải hiểu cơ bản về chúng.

Nào, cùng Tycoons team blog tìm hiểu kỹ những chỉ số này nhé:

Tycoonsteam Blog - Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán
Tycoonsteam Blog – Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

1. Current ratio – Tỷ lệ thanh toán nợ hiện tại

Ý nghĩa:

Trong phân tích cơ bản, Current ratio cho biết khả năng thanh toán hiện hành của Doanh nghiệp. Nó thể hiện khả năng công ty dùng các tài sản ngắn hạn (tiền mặt, hàng tồn, khoản phải thu…) để trả cho các khoản nợ ngắn hạn.

Hệ số Current ratio càng cao, công ty càng có khả năng thanh toán nợ nhanh chóng.

Nếu nó nhỏ hơn 1, đây sẽ là một cảnh báo cho Doanh nghiệp. Họ có thể đang thiếu vốn, hoặc khả năng quản lý kém.

Công thức tính:

Current ratio = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

2. Quick ratio – Tỷ số thanh toán nhanh

Ý nghĩa:

Tỷ số Quick ratio này thể hiện khả năng dùng tiền hoặc tài sản có thể chuyển đổi thành tiền để trả nợ ngay khi đến hạn.

Tỷ số này phải ánh chính xác hơn Current ratio. Nếu quick ratio cũng nhỏ hơn 1, nhà đầu tư nên xem xét lý do tại sao. Có thể Doanh nghiệp đang ít tài sản ngắn hạn, hoặc hàng tồn kho nhiều.

Các cửa hàng bán lẻ, công ty bán lẻ thường gặp tình trạng này.

Công thức tính:

Quick ratio = (Tiền và các khoản tương đương tiền+Các khoản phải thu+Các khoản đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn.

3. Cash ratio – Tỷ số thanh toán tiền mặt

Ý nghĩa

Cash ratio thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ của mình nhanh đến đâu.

Trong đầu tư chứng khoán, đây là một trong số những chỉ mục cần quan tâm sát sao. Bởi “Tiền mặt là Vua”

Công thức tính:

Cash ratio = Các khoản tiền và tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

4. Earning Per Share – EPS – Lợi nhuận trên cổ phần

Ý nghĩa:

Hầu hết nhà đầu tư chứng khoán đếu biết chỉ số tài chính này. Hệ số EPS thể hiện khả năng sinh lợi của Doanh nghiệp.

Hệ số EPS càng cao phản ánh năng lực kinh doanh của Doanh nghiệp càng mạnh.

Công thức tính:

EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / Khối lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ.

Trong phân tích cơ bản Doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư cho rằng chỉ số tài chính này quan trọng nhất.

Điều này không hẳn đúng. Ít nhất là với Tycoonsteam chúng tôi 🙂

Bạn cần phải đọc thêm chuỗi bài kiến thức đầu tư – Tycoonsteam để thêm tư liệu.

Rõ ràng Earning per share rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định giá cổ phiếu.

Tuy nhiên nếu chỉ dùng chỉ số Earning per share để đánh giá 2 Doanh nghiệp. Thậm chí cùng ngành, đó cũng là một cái nhìn phiến diện.

Basic EPS và Diluted EPS – EPS cơ bản và EPS pha loãng

EPS cơ bản (Basic EPS) :

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu. Tỷ lệ EPS này phổ biến hơn, được tính như công thức trên.

EPS pha loãng: (Diluted EPS):

Lãi suy giảm trên cổ phiếu. Tỷ lệ này đo lường chính xác hơn năng lực của Doanh nghiệp.

Thông thường, Doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi. Một số còn phát hành thêm quyền mua, cổ phiếu phát hành thêm…

Khi đó chỉ có EPS cơ bản không còn khách quan nữa. Nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm Basic EPS, chắc chắn sẽ bị “làm lòe”. Bạn cần nghiên cứu thêm những chỉ số quan trọng khác nữa khi phân tích cơ bản một Doanh nghiệp.

Hiện nay, nhà đầu tư chứng khoán thường ít phải tự tính toán các hệ số EPS cơ bản, EPS pha loãng. Bạn chi cần lên FINANCE.VIETSTOCK là có thể có những chỉ số này rồi.

5. P/E – Price to Earning ratio: Tỷ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận.

Ý nghĩa:

Tỷ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và thu nhập của mỗi cổ phiếu.

Trong đó: Giá cổ phiếu là giá hiện tại đang lưu hành của cổ phiếu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thế công ty chia cho nhà đầu tư.

P/E cũng thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư với Doanh nghiệp trong tương lai.

Công thức tính:

P/E = Giá cổ phiếu / EPS

Ghi chú quan trọng từ Tycoonsteam:

Với hầu hết nhà đầu tư, họ chỉ dừng lại ở hệ số P/E. Tycoons team chia buồn cùng bạn, nếu bạn cũng như thế!

Đơn giản, điều mà mọi nhà đầu tư nhìn ra được, đó không còn là cơ hội tốt nữa.

Tycoons team, khi phân tích cơ bản, chúng tôi sử dụng thêm tỷ số 1 / (P/E). Đây sẽ là căn cứ bổ sung việc có nên đầu tư dài hạn Doanh nghiệp đó hay không.

1 / (P/E)-Một trong những chỉ số phân tích cơ bản quan trọng nhất!

Tại sao?

Haha, bạn nên đọc lại thật nhiều tài liệu về P/E. Và chỉ cần tinh ý trong thực chiến đầu tư, bạn sẽ lý giải được điều này.

6. Book value – Giá trị sổ sách – Book value per share

Ý nghĩa:

Giá trị sổ sách (Book value) cho biết giá trị tài sản công ty thực sự là bao nhiêu nếu ngay lập tức công ty không còn kinh doanh nữa.

Tỷ số Book value là thước đo rất chính xác giá trị của công ty. Đây cũng là số liệu thích hợp để phân tích cho các nhà đầu tư. Là chỉ số so sánh giá cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách (giá trị đích thực) của Doanh nghiệp.

Công thức tính:

Book value per share = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản cố định vô hình) / Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc

BVPS (Book value per share) = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ) / Số lượng cổ phiếu phát hành

7. Price to book ratio – P/B – Giá trên giá trị sổ sách – PBR

Ý nghĩa:

Đây là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị sổ sách của nó.

P/B sẽ giúp các nhà đầu tư chứng khoán tìm kiếm các cổ phiếu giá rẻ, thị trường ít quan tâm.

Thường hệ số P/B được dùng nhiều khi đánh giá các công ty có tài sản lớn, có tính thanh khoản cao. Đa phần là các công ty tài chính.

Tuy nhiên, hệ số PB này không phù hợp với các công ty dịch vụ. Bởi những doanh nghiệp này có lượng tài sản vô hình lớn. Hệ số này cũng không thích hợp để so sánh các doanh nghiệp cùng ngành.

Công thức tính:

P/B = Giá cổ phiếu / Book value

8. ROA – Return on Assets – Tỷ suất sinh lời trên tài sản

Ý nghĩa:

Tỷ số ROA (Return on Assets) thể hiện tương quan giữa mức sinh lời trên chính tài sản Doanh nghiệp. ROA cho biết hiệu quả của Doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản của mình.

Nói cách khác, ROA cho biết công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trừ một đồng tài sản.

Công thức tính:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) * 100%

ROA càng cao thì khả năng sử dụng tài sản của Doanh nghiệp càng hiệu quả. Đó là lý do tại sao Doanh nghiệp nào có ROA cao thì giá cũng cao.

9. ROE – Return on Equity – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa:

Chỉ số ROE – Return on Equity cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE thể hiện Doanh nghiệp có sử dụng vốn hiệu quả hay không.

Điều này nghĩa là, về cơ bản, tỷ số ROE càng cao, Doanh nghiệp càng làm ăn phát đạt.

Thường Tycoons team sẽ lựa chọn những cổ phiếu có ROE cao hơn lãi vay ngân hàng. Bởi điều này thể hiện Doanh nghiệp đang sử dụng vốn cơ bản tốt.

Nếu bạn tìm được Doanh nghiệp có tỷ lệ ROE cao trong nhiều năm liền. Đó chính là Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn trong ngành.

Chú ý:

Lợi nhuận đây là sau thuế (Earning). Mục này nằm ở báo cáo hoạt động kinh doanh.

Bạn nên nghiên cứu tỷ số ROE trong các chu kỳ 3-5-7-10 năm. Chu kỳ này sẽ tùy thuộc từng Doanh nghiệp. Tốt nhất là tỷ lệ tăng trưởng của ROE nên tối thiểu là 15%.

Phải kết hợp nghiên cứu thêm các chỉ số tài chính khác.

Công thức tính:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) * 100%

Nói cách khác: ROE = (Earning / Equity) *100%

10. Dept report – Nợ

Ý nghĩa:

Hệ số nợ cho biết mức độ an toàn tài chính Doanh nghiệp cao hay thấp. Hệ số nợ bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Đây là hệ số đánh giá tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn của Doanh nghiệp.

Bạn có thể xem kỹ lại báo cáo tài chính (Mục C – Nợ phải trả) để hiểu rõ hơn.

Nợ bao gồm nợ tốt, nợ xấu. Nhưng đã phân tích cơ bản một Doanh nghiệp, cần phải chú ý đến Nợ Doanh nghiệp.

Chú ý:

Không thể chỉ xem xét nợ mà đánh giá Doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần phải xem xét dựa trên những đặc tính quan trọng của ngành. Kết hợp so sánh hệ số nợ trung bình ngành.

Thêm nữa, nếu Doanh nghiệp nợ nhiều, nhưng tỷ sổ ROE cao hơn lãi suất ngân hàng. Doanh nghiệp này vẫn có thể xem xét đầu tư.

Tycoons team thường lựa chọn những Doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trong khoảng 50%-60% trên tổng tài sản. Hoặc tổng nợ không cao hơn quá 3 lần lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp.

Công thức tính:

Hệ số nợ = (Tổng nợ / Tổng tài sản) * 100%

12. Tổng kết các chỉ số phân tích cơ bản:

Trên đây là những chỉ số tài chính Tycoons team đánh giá là quan trọng bậc nhất trong phân tích cơ bản.

Bài viết sẽ được cập nhật và bổ sung kiến thức thường xuyên cho phù hợp thực tế thị trường.

Trong những bài viết sau, Tycoonsteam Blog sẽ chia sẻ cụ thể hơn về những chỉ số phân tích cơ bản này, kèm ví dụ cụ thể.

Mời bạn đọc theo dõi cụ thể.

Bạn có thể phải xem thêm: So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết kế tiếp

~ Tycoons team Blog – Đầu tư chứng khoán thực chiến
~ Đầu tư Thịnh vượng

Follow

About the Author

Tôi là Phạm Văn Hiếu. Điều luôn làm tôi thực sự yêu thích là xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động kiếm tiền và thành công bền vững. Tôi cũng có đam mê với Đầu tư, đặc biệt là Đầu tư chứng khoán. Đó cũng là lý do tôi tạo nên Blog Tycoonsteam này. Đây sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thực chiến của tôi và Tycoonsteam nói chung. Blog cũng sẽ cung cấp cho bạn những Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán trong việc tìm ra những Cổ phiếu của Doanh nghiệp tốt, và phương pháp giúp bạn chọn mua Doanh nghiệp với giá hợp lý! Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn sau mỗi bài viết nhé! Trân thành cám ơn! ~ Gửi từ Founder Tycoonsteam Blog ~ Phạm Văn Hiếu