Tự đọc Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhanh nhất - Tycoonsteam Blog

Tự đọc Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhanh nhất

Báo cáo tài chính

May 11
Báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Đây sẽ là bài viết giúp bạn tự đọc báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhanh nhất. Bạn có thể sẽ cần phải đọc, học rất kỹ những kiến thức này.

Mặc dù bài viết hướng dẫn tự học cách đọc báo cáo tài chính một cách nhanh nhất. Nó tương đối dài, và nhiều kiến thức giá trị.

Báo cáo tài chính Doanh nghiệp
Tự đọc Báo cáo tài chính (BCTC) nhanh nhất

Hãy cầm sổ bút, ghi lại. Và bắt đầu nhé!

Menu bài viết

1. Những khái niệm cần biết trước khi tự học cách đọc báo cáo tài chính

Trong bài viết trước, Tycoonsteam blog đã chia sẻ những khái niệm cơ bản nhất về báo cáo tài chính.

Bạn vui lòng đọc lại để hiểu chi tiết hơn các nội dung:

Báo cáo tài chính là gì?

Các quy định liên quan

Hiểu về báo cáo tài chính đơn lẻ và hợp nhất

Những loại BCTC quan trọng nhất của Doanh nghiệp

Nhà đầu tư cần hiểu các khải niệm cơ bản trên. Những gì được chia sẻ dưới đây mới có tác dụng. Hãy tìm đọc lại bài viết để hiểu rõ hơn.

Nhà đầu tư có thể đọc thêm bài viết: Tự đọc hiểu bảng Balance sheet

2. Tự đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tycoonsteam blog sẽ cố gắng chia sẻ từng bước một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Để nhà đầu tư có thể tự học cách đọc báo cáo tài chính Doanh nghiệp.

Bắt đầu nào,

2.1. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính của Doanh nghiệp

Rất nhiều Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính một cách sơ sài, thậm chí thiếu chính xác. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra trên thị trường chứng khoán.

Để đỡ mất thời gian, hãy tìm đọc các bảng báo cáo đã được kiểm toán. Nhưng như thế vẫn chưa đủ,

Nhiều nhà đầu tư bỏ qua ý kiến của kiểm toán viên. Điều này dễ dẫn đến bị Doanh nghiệp dắt mũi.

04 mức độ đánh giá của kiểm toán viên

Bao gồm:

Tycoonsteam Blog - Các cấp độ ý kiến của kiểm toán đối với BCTC Doanh nghiệp
Tycoonsteam Blog – Các cấp độ ý kiến của kiểm toán đối với BCTC Doanh nghiệp

Từ chối -> Không chấp nhận -> Ngoại trừ (một phần) -> Chấp nhận toàn phần.

Ý nghĩa các trạng thái đánh giá của kiểm toán viên

Mức độ cao nhất, chấp nhận toàn phần. Điều này đem lại cho bạn phần nào mức độ tin tưởng với Doanh nghiệp đó.

Như vậy, lọc được các báo cáo tài chính kém chất lượng khiến bạn giảm thiểu sai lầm trong đầu tư rồi đó.

Chú ý thêm:

Không phải công ty kiểm toán nào cũng trung lập, đáng tin cậy. Hãy tham khảo các đánh giá về công ty đang kiểm toán cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu thấy những đánh giá không tốt về đơn vị kiểm toán này, bạn cũng nên tìm cơ hội khác.

2.2. Đọc hiểu bảng cân đối kế toán Doanh nghiệp

Tycoonsteam blog đã chia sẻ rất chi tiết về cách đọc hiểu bảng cân đối kế toán. Bạn nên đọc chi tiết hơn

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đây là báo cáo quan trọng thứ 2 Tycoonsteam Blog sẽ giúp bạn nghiên cứu rõ.

Đây là báo cáo tổng kết Doanh thu, chi phí hoạt động của Doanh nghiệp trong kỳ làm báo cáo. Theo quý, hoặc theo năm tài chính.

Tycoonsteam cũng đã chia sẻ chuyên sâu cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bạn vui lòng truy cập đường dẫn tại link để tìm hiểu chi tiết hơn.

2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là báo cáo tài chính rất quan trọng. Thậm chí quan trọng nhất trong số các báo cáo bên trên.

Tycoonsteam Blog - Bảng lưu chuyển tiền tệ - Cashflow
Tycoonsteam Blog – Bảng lưu chuyển tiền tệ là một trong những yếu tố quan trọng cần đánh giá kỹ

Nhưng điều đáng buồn là hầu hết nhà đầu tư chứng khoán xem nhẹ phần này. Đó là lý do dẫn đến những sai lầm chết người trong đầu tư chứng khoán.

Hãy nghiên cứu thật ký, bởi Tycoonsteam cũng chia sẻ rất chi tiết tại đây. Truy cập: Hướng dẫn chi tiết cách đọc bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Đây là phần lý giải, cung cấp thêm thông tin cho các phần báo cáo bên trên. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính thường gồm các phần:

Đặc điểm hoạt động Doanh nghiệp

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo tài chính

Thông tin bổ sung cho các phần: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vui lòng đọc chi tiết cách đọc thuyết minh báo cáo tài chính để hiểu sâu hơn.

2.6. Phân tích khả năng thanh toán của Doanh nghiệp

Hiểu một cách đơn giản, phân tích khả năng thanh toán sẽ lọc ra những doanh nghiệp có “mạnh vì gạo” hay không?

Khả năng thanh toán của Doanh nghiệp phụ thuộc vào các hệ số về thanh toán, khoản phải thu… Tycoonsteam đã trình bày chi tiết trong bài viết này. Vui lòng truy cập để đọc chi tiết thêm.

Tycoonsteam Blog đã có những bài viết liên quan đến các hệ số thanh toán trong đầu tư chứng khoán. Bạn có thể tìm đọc các bài viết: Current ratio, Quick ratio, hoặc các chỉ cố quan trọng trong PTCB

2.7. Tìm hiểu về đòn bẩy tài chính Doanh nghiệp.

Để hiểu hơn về đòn bẩy tài chính Doanh nghiệp, ta sẽ phải nghiên cứu hệ số nợ phải trả.

Hệ số này sẽ phản ánh tỷ trọng nợ trong tổng vốn của Doanh nghiệp.

Tùy thuộc hình thức kinh doanh, hệ số nợ sẽ phản ánh sức mạnh tài chính của Doanh nghiệp. Trên lý thuyết, hệ số nợ thấp thể hiện Doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt. Họ có thể chi trả những khoản nợ ngắn hạn nhanh.

2.8. Nghiên cứu khả năng sinh lời của Doanh nghiệp.

Mục đích cuối cùng của mỗi nhà đầu tư là sinh lời trên nguồn vốn bỏ ra. Do đó, nghiên cứu khả năng sinh lời là điều bắt buộc phải thực hiện. Đó cũng là lý do chúng ta phải nghiên cứu cách đọc hiểu báo cáo tài chính.

Để đầy đủ nhất, bạn có thể nghiên cứu các tỷ suất lợi nhuận mà công ty đạt được. Các tỷ suất lợi nhuận bạn nên quan tâm như sau:

Lợi nhuận sau thuế trên tổng Doanh thu (ROS)

ROS = (Lợi nhuận sau thuế) / Doanh thu thuần.

Tỷ suất ROS so biết 1 đồng Doanh thu thuần, Doanh nghiệp thu về bao nhiêu lợi nhuận sau thuế.

Doanh nghiệp có tỷ lệ ROS cao hơn sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn, quản lý chi phí tốt. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu phụ thuộc vào từng ngành và chiến lược cạnh tranh của từng Doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận gộp, còn gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp) / (Doanh thu thuần)

Muốn biết Doanh nghiệp có quản lý chi phí sản xuất tốt hay không, hãy nhìn vào biên lợi nhuận gộp. Nó cũng thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận, thể hiện năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp.

Những Doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao, ổn định qua nhiều năm sẽ là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư. Đó thường là các Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA)

Tycoonsteam Blog đã chia sẻ toàn bộ kiến thức về hệ số ROA, bạn nên đọc chi tiết. Chúng tôi sẽ không đề cập ở đây nữa.

Lợi nhuận sau thế trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Tương tự như ROA, bài viết toàn tập về chỉ số ROE cũng đã đầy đủ nội dung cho bạn. Hãy đọc thật chi tiết để bổ sung thêm nhé!

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Earning per share)

Chỉ số EPS cũng là mối quan tâm của hầu hết nhà đầu tư. Tycoonsteam cũng đã nhắc đến EPS là gì, ý nghĩa của hệ số EPS… Bạn có thể đọc thêm trong bài viết: Những chỉ số quan trọng nhất trong phân tích cơ bản.

2.9. Dòng tiền Doanh nghiệp trong báo cáo tài chính

Các phân tích dòng tiền sẽ đánh giá năng lực tài chính và dòng tiền của Doanh nghiệp. Nhà đầu tư sẽ cần chú ý những điều sau:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Doanh thu thuần

Hiểu đơn giản, doanh thu thuần là doanh thu từ việc kinh doanh, bán sản phẩm, dịch vụ…sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu.

Hãy so sánh doanh thu thuần với dữ liệu quá khứ của Doanh nghiệp để đánh giá sự phát triển. Tốt nhất dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên tăng đều đặn trên 15%/năm.

Tycoonsteam sẽ có bài viết phân tích chi tiết về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh thu thuần và các yếu tố tiền mặt liên quan. Nhớ tìm đọc nhé!

Dòng tiền tự do

Đúng như tên gọi, dòng tiền tự do thể hiện số tiền Doanh nghiệp có sẵn để sử dụng.

Tỷ suất dòng tiền tự do = (Dòng tiền tự do) / (Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh)

Trong đó:

Dòng tiền tự do, còn gọi là Free cashflow = (Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh) – (Dòng tiền đầu tư tài sản cố định).

3. Tổng kết.

Bài viết đã khá dài, nhưng sẽ chưa đủ chi tiết để hiểu toàn bộ cách đọc báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Đây mới chỉ là những chỉ dẫn ngắn gọn để bạn có thể đọc hiểu báo cáo tài chính một cách đơn giản nhất.

Sẽ mất nhiều thời gian hơn, công sức hơn để thực sự nhuần nhuyễn về phân tích tài chính, báo cáo doanh nghiệp.

Ngay cả các nhà đầu tư của Tycoonsteam blog cũng chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng sẽ là mục tiêu tất cả chúng ta cùng hướng tới.

Hãy đọc các bài viết liên quan để hiểu thêm về cách tự đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp. Tycoonsteam hy vọng đã giúp bạn phần nào trên con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Chúc bạn đầu tư thành công!

P/s: Tycoonsteam blog còn rất nhiều bài học về phân tích báo cáo tài chính, phân tích cơ bảnphân tích kỹ thuật. Hãy vào các chuyên mục liên quan để đọc thêm nhé!

Follow

About the Author

Tôi là Phạm Văn Hiếu. Điều luôn làm tôi thực sự yêu thích là xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động kiếm tiền và thành công bền vững. Tôi cũng có đam mê với Đầu tư, đặc biệt là Đầu tư chứng khoán. Đó cũng là lý do tôi tạo nên Blog Tycoonsteam này. Đây sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thực chiến của tôi và Tycoonsteam nói chung. Blog cũng sẽ cung cấp cho bạn những Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán trong việc tìm ra những Cổ phiếu của Doanh nghiệp tốt, và phương pháp giúp bạn chọn mua Doanh nghiệp với giá hợp lý! Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn sau mỗi bài viết nhé! Trân thành cám ơn! ~ Gửi từ Founder Tycoonsteam Blog ~ Phạm Văn Hiếu